HSB Brf Inre Hamnen HSB Östra

Det är inte ofta som en helt ny modern stadsdel växer fram och krokar arm med innerstadens befintliga brokiga bebyggelse. När de gamla hamn-, verkstads- och industrimiljöerna, på Saltängen vid Motala ströms norra kaj, nu genomgår en totalomvandling är det ett av Norrköpings största utvecklingsprojekt på mycket länge. Från Hamnbron och österut planeras inte bara [...]

Till toppen