Flimmer Filmfestival 2023

Filmföreningen Flimmer startade 1954 som Norrköpings Film­­studio. Idag innefattar verksamheten Norrköping Film­festival Flimmer, Flimmer Utom­husbio i Norrköping och Flimmer Utomhusbioturné. 2001 bytte föreningen namn till Filmföreningen Flimmer och tog samma år över helhets­ansvaret för Norrköping Filmfestival. I 24 år har Norrköping Filmfestival varit ett filmiskt nav för hela Östergötland. Vi hade nöjet att skapa en [...]

HSB Brf Inre Hamnen HSB Östra

Det är inte ofta som en helt ny modern stadsdel växer fram och krokar arm med innerstadens befintliga brokiga bebyggelse. När de gamla hamn-, verkstads- och industrimiljöerna, på Saltängen vid Motala ströms norra kaj, nu genomgår en totalomvandling är det ett av Norrköpings största utvecklingsprojekt på mycket länge. Från Hamnbron och österut planeras inte bara [...]

Till toppen