Flimmer Filmfestival 2023

Filmföreningen Flimmer startade 1954 som Norrköpings Film­­studio. Idag innefattar verksamheten Norrköping Film­festival Flimmer, Flimmer Utom­husbio i Norrköping och Flimmer Utomhusbioturné. 2001 bytte föreningen namn till Filmföreningen Flimmer och tog samma år över helhets­ansvaret för Norrköping Filmfestival. I 24 år har Norrköping Filmfestival varit ett filmiskt nav för hela Östergötland. Vi hade nöjet att skapa en [...]

HSB Brf Inre Hamnen HSB Östra

Det är inte ofta som en helt ny modern stadsdel växer fram och krokar arm med innerstadens befintliga brokiga bebyggelse. När de gamla hamn-, verkstads- och industrimiljöerna, på Saltängen vid Motala ströms norra kaj, nu genomgår en totalomvandling är det ett av Norrköpings största utvecklingsprojekt på mycket länge. Från Hamnbron och österut planeras inte bara [...]

Skrattjakten Galleria Domino

Under vintern 2018 lanserade vi Skrattjakten i Galleria Domino. En regelbundet återkommande pristävling som går ut på att hitta ett antal skrattande emojis, som under tävlingsdagen finns upphängda runt om i gallerian. Alla är givetvis välkomna att delta i tävlingen, men huvudmålgruppen är barnfamiljer. Därför kompletteras varje tävlingstillfälle med någon typ av mervärde för barnen, [...]

HSB Brf Björkalund HSB Östra

Björkalund är en helt ny stadsdel i Norrköpings södra ytterkant. Omgivet av äldre tallskog, ekdungar, öppna ängar och kuperad terräng erbjuder området en skön känsla av hemtrevlig landsortsidyll. En plats som på behörigt avstånd från Gamla Övägen andas trygghet och bestämmer sitt eget tempo i samklang med naturen. HSB Östras Brf Björkalund projekteras för att [...]

Till toppen