Vår kund Åhlin & Ekeroth har byggt olika typer av byggnationer i Östergötland i över 30 år. De vet att vad ett bostadsbristens Östergötland behöver just nu är prisvärda bostäder. Vi behöver bygga mer, snabbare, smartare och inte minst billigare. I koncepthuset Typhuset har de samlat all sin kunskap om just detta och erbjuder nu en standardiserad boendelösning. Typhuset är en fast produkt med få möjligheter till tillval. Huset byggs med hållbara material i en förenklad process utan förseningar och långa ledtider.

Vi på Opposite tog fram namn på konceptet, logotyp, en enkel webbplats samt Facebook-sida.

Logotypen är ett hus uppbyggt av bland annat ett T och ett H, samtidigt som den är inspirerad av ett annat standardiserad koncept, nämligen HappyMeal från McDonalds.

Gå gärna in på typhuset.se »

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en heltäckande aktör inom bygg-, byggservice- och marksektorn i Östergötland och har som tydlig målsättning att med arbetskraft som bor i regionen vara länets byggare – ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de allra största rikstäckande byggföretagen. Företaget grundades i Linköping redan 1987 och är idag ett av landets största privatägda byggföretag.