Åhlin & Ekeroth Byggnads AB växer och söker hela tiden efter kompetent personal. Valet på främsta kanal hamnade på Facebook, där vi skapar carousel-annonser med länk till Åhlin & Ekeroths webbplats, där alla lediga tjänster listas. Vi lägger även ut vissa tjänster på LinkedIn för att nå en bredare målgrupp.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en heltäckande aktör inom bygg-, byggservice- och marksektorn i Östergötland och har som tydlig målsättning att med arbetskraft som bor i regionen vara länets byggare – ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de allra största rikstäckande byggföretagen. Företaget grundades i Linköping redan 1987 och är idag ett av landets största privatägda byggföretag.