NordArom AB i Norrköping står alltid i nära kontakt med sina kunder, underleverantörer och distributörer. Utöver den kontinuerliga dialogen skickar de med jämna mellanrum ut digitala nyhetsbrev som lyfter trender, företags- och branschnyheter.

NordArom vill att deras utskick alltid ska gå att känna igen. Samtidigt vill de att varje nyhetsbrev ska kännas nytt och fräscht. Opposite Reklambyrå har därför skapat en flexibel designmall där grunden alltid är densamma men där desigen går att variera utifrån årstid och innehåll. Vi har även det återkommande uppdraget att producera utskicken. Vi bearbetar kundens textunderlag, väljer bilder och skapar det aktuella brevets layout. Att översätta texten till engelska och ta fram en version för de internationella kunderna ingår också i uppdraget.

NordArom AB i Norrköping utvecklar och tillverkar aromer och färg för livsmedelinsdustrin. I över 50 år har de satt smak och färg på allt från isglassar till marsipantårtor. Då som nu, med konsumenternas upplevelse i centrum. Idag samarbetar företaget med livsmedelsproducenter över hela Europa. Med stort engagemang och koll på både dagens och framtidens trender är NordArom livsmedelsindustrins professionella arom- och färgpartner.