Projektbeskrivning

2017 firar Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 30-årsjubileum. Opposite fick uppdraget att designa en jubileumslogotyp som skulle kunna exponeras tillsammans med företagets ordinarie logga på företagsbilar, vepor, trycksaker och i medarbetarnas mejlsignaturer. Vi skapade en enkel logotyp som följer företagets grafiska profil och fungerar bra i såväl små som stora format.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en heltäckande aktör inom bygg-, byggservice- och marksektorn i Östergötland och har som tydlig målsättning att med arbetskraft som bor i regionen vara länets byggare – ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de allra största rikstäckande byggföretagen. Företaget grundades i Linköping redan 1987 och är idag ett av landets största privatägda byggföretag.