Det är inte ofta som en helt ny modern stadsdel växer fram och krokar arm med innerstadens befintliga brokiga bebyggelse. När de gamla hamn-, verkstads- och industrimiljöerna, på Saltängen vid Motala ströms norra kaj, nu genomgår en totalomvandling är det ett av Norrköpings största utvecklingsprojekt på mycket länge. Från Hamnbron och österut planeras inte bara för omkring 3 000 bostäder, utan även för en levande blandning av service, verksamheter, kontor och besöksmål.

HSB brf Inre hamnen ligger mitt i det nya området. I direkt anslutning till det centrala torget och till stadsdelsparken som med sin badstrand och sitt gröna aktivitetsstråk sträcker sig hela vägen från kajen till det planerade park- och friluftsområdet vid Johannisborgs slottsruin. Alldeles i närheten planeras också för en småbåtshamn samt en gång- och cykelbro över Strömmen.

Tillsammans med HSB Östra har vi tagit fram informationsmaterial till digitala och tryckta medier samt profilerat bilar för att väcka intresse för bostäderna i Norrköpings nya stadsdel vid vattnet.