Vi fick äran att ta fram en ny grafisk profil till Helm. Ordbilden skulle kännas tydlig, stabil och grundad. Med inspiration från att Helm betyder styra/roder/styrinrättning använde vi en stiliserad skeppsratt som dekorelement. Grafiken väcker även associationer till system, ritningar, ledningar, elektronik, väg- och järnvägsnät.

Helm är en företagsgrupp som idag utgörs av Helm Project Management AB, Helm Systems AB och Helm Connect AB. Helm bedriver konsultverksamhet inom bygg, anläggning och installation. Deras konsulter arbetar främst med projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationssamordning, ledningssamordning och besiktning. De erbjuder även stöd och rådgivning inom KMA-området.