Svensk Byggtidning har skapat en trevlig specialbilaga om Vallastaden 2017 Bo- och Samhällsexpo i Linköping. Frågar du oss så finns den viktigaste informationen på sista sidan. Där ser ni den annons vi tagit fram för Åhlin & Ekeroth Byggnads AB. Vi ville på en enkelt och lättöverskådligt sätt visa hur omfattande deras insats varit i denna nya stadsdel.

Åhlin & Ekeroth Byggnads AB är en heltäckande aktör inom bygg-, byggservice- och marksektorn i Östergötland och har som tydlig målsättning att med arbetskraft som bor i regionen vara länets byggare – ett konkurrenskraftigt lokalt alternativ till de allra största rikstäckande byggföretagen. Företaget grundades i Linköping redan 1987 och är idag ett av landets största privatägda byggföretag.