Projektbeskrivning

En tävling med kontroll

Sommaren 2019 var Norrköping för stunden orienterarnas huvudstad. Den 24 juli fylldes innerstaden av orienteringsproffs, då elitsprinten avgjordes i Industrilandskapet. Var man inte med där, kunde man ändå bli orienterare för en dag! Vi tog fram en egen orienteringstävling i Galleria Dominos där alla kunde vara med. Tävlingen gick ut på att hitta tre orienteringskontroller med hjälp av koordinater som man kunde hitta med sin mobil.

Tävlingen marknadsfördes i sociala medier, annonser i Googles Display-nätverk, affischer och digitala skärmar i gallerian. Domin-o-ringen var mycket uppskattad och populär bland besökare och O-ringen-deltagare.

 

Domin-o-ringen tävlande