Björkalund är en helt ny stadsdel i Norrköpings södra ytterkant. Omgivet av äldre tallskog, ekdungar, öppna ängar och kuperad terräng erbjuder området en skön känsla av hemtrevlig landsortsidyll. En plats som på behörigt avstånd från Gamla Övägen andas trygghet och bestämmer sitt eget tempo i samklang med naturen.

HSB Östras Brf Björkalund projekteras för att uppfylla kraven för Miljöbyggnad silver och kommer byggas med stomme av korslimmat massivträ och fasader av trä som kommer smälta väl in i de natursköna omgivningarna.

Tillsammans med HSB Östra har vi tagit fram informationsmaterial till digitala och tryckta medier samt profilerat bilar för att väcka intresse för bostäderna i Norrköpings nya gröna stadsdel.