Kontakt 2018-04-12T08:29:05+00:00

SPRETIG

VERBAL

SPRALLIG

MAN

PENNA

PC

MIKAEL HENRIKSSON

Copywriter

Kläcker idéer. Skriver texter.
Åker moped.
070-447 47 48

ANN-SOFIE DREIJ

Art Director

Visualiserar koncept. Formger innehåll.
Bygger lego.
072-306 34 34