ANN-SOFIE DREIJ

Art Director

Visualiserar koncept. Formger innehåll.
Bygger lego. 072-306 34 34

MIKAEL SAMUELSSON

Copywriter

Kläcker idéer. Skriver texter.
Åker elmoped. 070-447 47 48

PETRI KOSKI

Project manager

Genomför projekt. Analyserar resultat.
Vänder plattor. 0732-633 633