ANN-SOFIE DREIJ

Art Director

Visualiserar koncept. Formger innehåll. Bygger lego.
072-306 34 34

MIKAEL HENRIKSSON

Copywriter

Kläcker idéer. Skriver texter. Åker elmoped.
070-447 47 48

PETRI KOSKI

Project manager

Genomför projekt. Analyserar resultat. Vänder plattor.
0732-633 633